Tollitosh ism ma'nosi

Yoqimtoy, suyukli qiz toshdek mustahkam bo‘lsin, ya’ni yashasin, o‘lmasinO'hshash ma'lumotlar

Turg‘untosh

Toshdek mustahkam bo‘lib tursin, o‘lmasin, nobud bo'lmasin, umri uzoq...

Hojar

Toshdek mustahkam bo‘lsin, yashasin, o‘lmasin. Toshdek mustahkam qiz yoki ko‘chib yuruvchi, sayohatchi. Bu nom Ibrohim payg‘ambar xotinining ismi, ya’ni Ismoilning onasining nomi...

Hajar

Tosh, toshdek mustahkam bo‘lsin, yashasin, o‘lmasin. Qar....

Saktosh

Jasur, ziyrak bola toshdek mustahkam bo‘lsin, yoki Sak - Sag (it) yilida tug‘ilgan toshdek mustahkam...

Keltosh

Oramizga kelsin, yashasin va toshdek mustahkam bo‘lsin yoki toshdek mahkam, ya’ni o‘lmas bo‘lib...Fikr qo'shish

Наверх