637Darsda Matnni o'qing
738Bir odam samolyotda uchib ketayotib, hadeb xudoga iltijo qilarmish Matnni o'qing
594Shkaf ichidagi tolibi ilm ustozi piri Komildan so‘radi Matnni o'qing
544Bir odam sahroda chanqab, zo‘rg‘a ketayotsa, uzoqdan bayroq ko‘rinibdi Matnni o'qing
473Shekspir aytgan edi Matnni o'qing
590Bir erkak ayolini juda qattiq sevardi, ayoli ham erini qattiq sevardi... Matnni o'qing
403Turli millatli dugonalar suhbatlashib qolishibdi Matnni o'qing
410Kambag‘al — ishlaydi va ishlaydi Matnni o'qing
420Bir kuni shayton bolalarini aylantirib yurgan ekan Matnni o'qing
365Tish doktori xonasidan Matnni o'qing
Наверх