305Darsda Matnni o'qing
339Bir odam samolyotda uchib ketayotib, hadeb xudoga iltijo qilarmish Matnni o'qing
287Shkaf ichidagi tolibi ilm ustozi piri Komildan so‘radi Matnni o'qing
261Bir odam sahroda chanqab, zo‘rg‘a ketayotsa, uzoqdan bayroq ko‘rinibdi Matnni o'qing
245Shekspir aytgan edi Matnni o'qing
298Bir erkak ayolini juda qattiq sevardi, ayoli ham erini qattiq sevardi... Matnni o'qing
232Turli millatli dugonalar suhbatlashib qolishibdi Matnni o'qing
187Kambag‘al — ishlaydi va ishlaydi Matnni o'qing
242Bir kuni shayton bolalarini aylantirib yurgan ekan Matnni o'qing
187Tish doktori xonasidan Matnni o'qing
Наверх