Azalboy ism ma'nosi

Kuchli, chidamli, baquvvat o‘g‘il



O'hshash ma'lumotlar

Ayyub

O‘kinuvchi, afsuslanuvchi, pushaymon qiluvchi. Bu ism Ayyub payg‘ambarning nomidir. Ba’zi adabiyotlarda Ayyub - sabrli, chidamli, hurmatli yoki tavba qiluvchi, ibodat qiluvchi deb ham izohlanadi....

Ayub

O‘kinuvchi, afsuslanuvchi, pushaymon qiluvchi. Bu ism Ayyub payg‘ambarning nomidir. Ba’zi adabiyotlarda Ayyub - sabrli, chidamli; hurmatli yoki tavba qiluvchi, ibodat qiluvchi deb ham izohlanadi...

Astarqul

Xachir, ya’ni Allohning chidamli, baquvvat bandasi...

Aslam

Juda sog‘lom, eson-omon; baquvvat, chidamli...

Abdulazim

Ulug‘vor, ulkan, katta, qudratli, mashhur, taniqli, dong‘i ketgan, buyuk, kuchli. baquvvat. Allohning sifatlaridan biri....



Fikr qo'shish

Наверх