Jing‘ilboy ism ma'nosi

Jing‘il o‘simligidek (yulg‘undek) mahkam bola. Eht.: Jingul-na’matak, itburunO'hshash ma'lumotlar

Dayovboy

Eht.: Bayov-boy, baquvvat, qudratli yoki bayov - mahkam, mustahkam...

Dalboy

Mahkam, ishonch bilan turuvchi yoki nozik, xushbichim, chiroyli. Eht. Dal - del-yot, o‘zga, ya’ni bizning o‘g‘limiz emas, go‘dakning dushmani-yovuz kuchlarni chalg‘itish uchun beriladigan ism...

Bo‘ri

Qadimiy odatga ko‘ra so‘g bo‘lsin, mahkam bo‘lsin deb bo‘rining jag‘idan (terisidan) o‘tkazib olingan bola yoki tish bilan tug‘ilgan bola. Shakllari: Bo‘riboy, Bo‘rijon, Bo‘ribek, Bo‘ritoy, Bo‘riqul...

Beksafar

Safar chog‘ida yoki otasi safarga ketganda tug‘ilgan mustahkam, yashovchi bola yohud qamariy yil hisobi bilan ikkinchi oy - safar oyida tug‘ilgach, mahkam bola...

Bag‘ish

Eht. Bag‘ich, Bog‘ich-ip, arqon, ya’ni bog‘langan, mahkam, uzoq umrli bola...Fikr qo'shish

Наверх