Toshbek ism ma'nosi

Beklar naslidan bo‘lgan toshdek mustahkam bola



O'hshash ma'lumotlar

Hojar

Toshdek mustahkam bo‘lsin, yashasin, o‘lmasin. Toshdek mustahkam qiz yoki ko‘chib yuruvchi, sayohatchi. Bu nom Ibrohim payg‘ambar xotinining ismi, ya’ni Ismoilning onasining nomi...

Yuzbek

Beklar,amrlar nasliga mansub bola, sog‘-salomat bo‘lib yuzga kirsin, umri uzoq bo‘lsin yoki beklar naslidan bo‘lgan qabilasiga mansub...

Tosh

Joni toshdek mustahkam bo‘lsin, ya’ni yashasin, tursin, qattiq bo'lsin. Shakllari: Toshboy, Toshbek, Toshxon, Toshtoy,...

Saribek

Beklar naslidan bo‘lgan sariq sochli bola yoki beklar nasliga mansub baland martabali...

Saktosh

Jasur, ziyrak bola toshdek mustahkam bo‘lsin, yoki Sak - Sag (it) yilida tug‘ilgan toshdek mustahkam...



Fikr qo'shish

Наверх