512Синфдошларни соғиниб Матнни ўқинг
456Хайр мактаб, хайр синфдошларим Матнни ўқинг
336Қўнғироқ жаранги хайр демоқда Матнни ўқинг
332Чалинади сўннги қўнғироқ Матнни ўқинг
273Бахтли бўл синфдош Матнни ўқинг
291Синфдош унутма дўстларингни Матнни ўқинг
382Чалинмагин сўннги қўнғироқ Матнни ўқинг
355Сени соғинаман синфдош Матнни ўқинг
1 699Чалинмай қўяқол сўнгги қўнғироқ Матнни ўқинг
559Синфдош дўстларим Матнни ўқинг
Наверх