9Синфдошларни соғиниб Матнни ўқинг
70Хайр мактаб, хайр синфдошларим Матнни ўқинг
67Қўнғироқ жаранги хайр демоқда Матнни ўқинг
55Чалинади сўннги қўнғироқ Матнни ўқинг
57Бахтли бўл синфдош Матнни ўқинг
75Синфдош унутма дўстларингни Матнни ўқинг
51Чалинмагин сўннги қўнғироқ Матнни ўқинг
60Сени соғинаман синфдош Матнни ўқинг
59Чалинмай қўяқол сўнгги қўнғироқ Матнни ўқинг
61Синфдош дўстларим Матнни ўқинг
Наверх