371Синфдошларни соғиниб Матнни ўқинг
323Хайр мактаб, хайр синфдошларим Матнни ўқинг
243Қўнғироқ жаранги хайр демоқда Матнни ўқинг
233Чалинади сўннги қўнғироқ Матнни ўқинг
211Бахтли бўл синфдош Матнни ўқинг
225Синфдош унутма дўстларингни Матнни ўқинг
229Чалинмагин сўннги қўнғироқ Матнни ўқинг
275Сени соғинаман синфдош Матнни ўқинг
880Чалинмай қўяқол сўнгги қўнғироқ Матнни ўқинг
459Синфдош дўстларим Матнни ўқинг
Наверх