162Oppoq qor Matnni o'qing
164Qor haqida Matnni o'qing
123Qorga qasida Matnni o'qing
113Qalin qor tushdi Matnni o'qing
139Osmon qorni eladi Matnni o'qing
272Yangi yil kechasi Matnni o'qing
120Bemahal qor yoqqan kun Matnni o'qing
105Qor oʻyini Matnni o'qing
103Qor baralab yog'yapti Matnni o'qing
139Har tomonda qor Matnni o'qing
Наверх