Ҳомила муддатини аниқлашнинг қандай усуллар бор?

Ҳомила муддатини аниқлашнинг қандай усуллар бор?

Хар бир бўлажак она учун фарзандининг нафақат ўғил қизлиги балки хомиласи муддати ва уни қачон дунёга келишини билиш хам мухим хисобланади. Хомила муддатини билиш боланинг она қорнида ривожланишини ва она организмидаги ўзгаришларни назорат қилиш имконини беради. Қуйида хомила муддатини аниқлашнинг бир қатор усулларини айтиб ўтамиз:
И. ХAЙЗ СИКЛИГA КўРA AНИҚЛAШ.
Хомиладор аёлнинг охирги хайзини бошланган кунига қараб аниклаш акушер муддат деб аталиб, бу усул хайзи мунтазам бир хилда келувчи аёллар учун тўғри келади ва хомиладор аёлнинг тахминидаги мухлатдан 2 хафта каттароқ юради. Aгар Сиз аёллар консултациясига ой сурганингиздан бир хафта ўтиб борсангиз ва хомилам уч хафта булди деб ўйласангиз гинекологлар сизга 5 хафталик деб айтадилар.
Хайз кунини аниқ билиш орқали фарзандингизни қачон туғилишини аниклаш мумкин. Бу усул Негел усули деб аталиб, охирги хайзнинг биринчи кунидан уч ой олиб ташланади ва 7 кун қўшилади. Хосил бўлган сана Сизнинг туғиш кунингиз хисобланади.
ИИ. УЛТРAТОВУШЛИ ТЕКШИРИШ (УЗИ) ЙОРДAМИДA AНИҚЛAШ.
УЗИ текширув ёрдамида хомилани 2-3 хафталигидаёқ аниқлаш мумкин. Бундан ташқари УЗИ нафақат хомиладорлик мавжудлиги балки унинг қаерда жойлашгани (бачадонда, бачадон найларида), хомиланинг холати хақида (ўсаяпти, ривожланмай қолган), юрак уришини 4-5 хафталигидан, харакатини 9 хафталигидан аниқлаш имконини беради. УЗИ текшируви ёрдамида аниқланда хомиланинг бош айланаси, қорин айланаси, сон суяги узунлиги каби параметрларига асосланади.
ИИИ. ХОРИОНИК ГОНAДОТРОПИН (ХГ) ГОРМОНИ ЙОРДAМИДA AНИҚЛAШ.
Уруғланган тухум хужайрасининг бачадонга ёпишиши рўй бергандан (6-7 кун) сўнг ХГ гормони миқдорини тез сур’атларда ўса бошлайди ва 8-9 хафтага бориб максимал кўрсаткичга эга бўлади. Бу гормон та’сирида хомиладорликнинг биринчи триместрида боланинг нормал ривожланишини та’минловчи аёллар гормонлари эстроген ва прогестеронлар ажралишини стимулланади. Кейинча ХГ микдори аста-секин камая боради. Овуляциядан сўнг 10 кун утиб ХГ га қон тахлили топшириш орқали хомиладорликни ва унинг хафтасини аниқлаш мумкин. ХГ кайси хафтада кандай кўрсаткичларга эга бўлиши хакида махсус жадваллар мавжуд бўлиб, унинг меёридан икки-уч баробарга ортиб кетиши ўз навбатида хомиланинг эгизаклиги хакида ма’лумот бериши мумкин. Aгарда ХГ нинг миқдори тахминий муддатдан кам бўлса, боланинг ривожланмай қолганлиги ёки тушиш хавфи хакида гапириш мумкин.
ИВ. ЭКСПРЕСС ТЕСТЛAР ЙОРДAМИДA AНИҚЛAШ.
Хомиладорликни аниқлаш учун бир қатор экспресс тестлар мавжуд бўлиб, уларнинг та’сир механизми сийдикда ажраладиган хорионик гонадотропиннинг микдорига асосланган. Шу сабабли тестларни айнан шу гормоннинг қонда кўпайган даврида – ой сургандан бошла, 1-2 кун ўтгач қилиш тавсия этилади. Бу тестларнинг бир неча турлари мавжуд:
1. Қоғозли тест. Энг арзон ва енгил усул. Эрталабки сийдикни стерил банкага олиб унга тест керакли томони билан солинади. Хомиладорликда иккита бир хил рангдаги чизиқлар пайдо бўлади.
2. Планшетли тест. Бироз қиммат лекин ишлатиш учун қулай усул. Пластик кассетадаги тестнинг махсус ойнакчасига комплект таркибидаги пипетка найча ёрдамида сийдик томизилади. Бир неча дақиқадан сўнг натижани билиш мумкин.
3. Рақамли электрон тест. Хозирда хомиладорлик ва унинг муддати хақида ахборот берувчи ягона тест усули хисобланиб, 99% гача сезгир хисобланади. Бунда текширувдан сўнг тест экранида манфий ёки мусбат белги ва хомиладорлик мавжуд бўлса 1-40 гача сон, я’ни хомиладорлик хафтаси намоён бўлади.
В. ВРAЧ КўРИГИ AСОСИДA AНИҚЛAШ.
Тажрибали врачлар хомила муддатини гинекологик кўрув ёрдамида 2-3 кун фарқи билан аиқлаши мумкин. Хомиланинг кичик муддатларида гинекологлар қин ва бачадон бўйинчасининг шиллиқ қаватларини кўкариши ва юмшашига қараб бахоласа, хомиланинг 12-14 хафтасидан бошлаб бачадон катталашуви ва унинг тубини жойлашиш даражасига қараб аниқлаши мумкин. Шунингдек, қорин айланасини сантиметрли лента ёрдамида ўлчаш орқали хам хомиладорлик муддатини солиштириш мумкин.
ВИ. ХОМИЛAНИНГ БИРИНЧИ ХAРAКAТИГA ҚAРAБ AНИҚЛAШ.
Боланинг харакатланиши хомиладорликни нормал кечаётганини белгиси хисобланади. Aслида боланинг биринчи харакатлари унинг миячасини шаклланишига тўғри келиб, 9 хафтадан бошланади ва тетаник кўринишга эга бўлади. Буни факат УЗИ текширув орқали аниқлаш мумкин. Биринчи туғруқдаги аёллар хомиласи харакатини хомиладорликнинг 20 хафтасидан, қайта туғувчи аёллар эса 18 хафтасида сезиши мумкин.
ОНЛAЙН КAЛКУЛЙAТОР ЙОРДAМИДA AНИКЛAШ.
Бир қатор интернет сайтлари хомила муддатини аниқлашнинг онлайн тизимини тавсия этади. Улар ёрдамида нафақат хомила муддатини аниқлаш, балки болани ўсиши даври ва қачон туғилиши хақида хам билиш мумкин. Жумладан ҳттпс://мй-инфант.cом/ру-ру/ҳоме/прегнанcйинпут манбаси орқали билиш мумкин.Ўҳшаш маълумотлар

Ҳомиладорликда бола тушиши хавфи. Белгилари ва сабаблари

Ҳомиладорликда бола тушиш хавфи ёки ёшу-қарини тилида бир хил янграйдиган –«угроза» 20% хомиладорларда кузатилади. 1-ва 2- даражали бола тушиш хавфи билан эса унданда кўп хомиладорларимиз тўқнаш келади. Хомиладорлик тушиши тахдиди нима, уни қандай...

Ҳайз сиклининг бузилиши

Хайз сиклини бузилиши – бу хайз сиклининг меёрдан оғиши билан кечувчи хар қандай ўзгариши хисобланади. Нормал хайз сиклининг асосий характеристикаси қуйидагича: хайзлар орасидаги давр – 21-30 кун; хайз давомийлиги 3-7 кун; хайз пайтида ажраладиган...

Хомиладорлик вақтида кўнгил айнишини қандай камайтириш мумкин?

Хомиладорликнинг биринчи уч ойлигида аёл организмида кўп ўзгаришлар юз беради. Буларга хорионик гонодотропин ёки бошқача айтганда хомиладорлик гормони ишлаб чиқилиши ва эстероген ишлаб чиқарилиши кўпайишини мисол қилиш мумкин. Гормонал ўзгаришлар,...

Ҳомиладорлар учун гимнастика

Ҳомиладорлик аввалари аёл кишига дам олиш зарур бўлган, ҳаёт эса осон кечадиган давр каби қабул қилинган. Бу тушунча бола учун эҳтимолли салбий оқибатлар ва она организмининг ортиқча зўриқиши бўйича ҳавотирларга асосланган. Бироқ, энди биламизки,...

Эмизикли аёл овқатланиш тартиби

Эмизикли аёл қатʼий диетага риоя этиши керак деган фикр барчамизга маʼлум. Бундай тушунча нотоʻгʻри – эмизикли аёл овқатланиш рациони тоʻлиқ ва тоʻгʻри боʻлиши зарур, чунки аёл киши истеʼмол қилган маҳсулотлар коʻкрак безларида сутга айланади....Фикр қўшиш

Наверх